Sol LeWitt Sanatçı Kitapları Sergisi // Exhibition of Artist’s Books by Sol LeWitt

scroll down for English

15.12.2009 – 12.01.2010
Açılış 15.12.2009 Salı 18.30
Antoni Muntadas Konuşması*13.01.2010 Çarşamba saat 18.00

BAS yeni bir mekana taşındı: Nuri Ziya Sokak No: 7. Yeni arşiv düzenleme sistemimiz ile gittikçe büyüyen sanatçı kitapları koleksiyonumuzu geniş alanda daha verimli bir şekilde gösterebileceğiz.

BAS olarak, sanatçı kitapları ve basılı malzeme alanında, güncel ve lokal üretim, uluslararası dağıtım ve koleksiyon üzerine çalışıyoruz. Bunların dışında, pratiğinin bir parçası olarak basılı malzeme ile çalışmaya 70’li yıllarda başlamış ve günümüze kadar sürdürmüş veya sürdürmekte olan sanatçılarla birlikte “sanatçı kitabı” meselesine tarihsel ve eleştirel olarak bakmak istiyoruz.

Sanatçı kitabı kavramı, çok farklı politikalarla üretim biçimi olarak 19. Yüzyılın ilk yarılarına tarihlense de, alternatif biçim arayışının etkisiyle en parlak dönemini 60’lı yıllarda yaşadı. Bu parlamanın en önemli sebebi dönemin sanatçılarının basılı malzeme yoluyla işlerini daha ucuza ve daha demokratik olarak sınırlar ötesi dolaşıma sokabilecekleri fikrine ve fiiline inanmalarıydı…

Bu bağlamda ilk etkinlik olarak 15 Aralık – 13 Ocak tarihleri arasında Sol LeWitt’in Sanatçı Kitapları sergisine ev sahipliği yapıyoruz.

Kavramsal ve minimalist akımın en önemli sanatçılarından sayılan Amerikalı sanatçı Sol LeWitt 1967 – 2002 yılları arasında 75 sanat yapıtı kitap üretti. İtalyan küratörler Giorgio Maffei ve Emanuele De Donno tarafından ilk kez bir araya getirilen bu kitaplar, 2009 yılı Nisan ayında LeWitt’ in 30 yılını geçirdiği Spoleto şehrinde gösterildi.

Sol LeWitt, diğer mecralardaki üretiminden farklı düşünmediği kitaplarını hiçbir zaman “gerçek sanatının” yan üretimi olarak görmedi. LeWitt’in bir nesneyi veya bir rengi mümkün olan sınırlarına sistematik olarak itmek üzerine inatçı, kapsamlı, yorulmaz deneme ve girişimlerinin basılı malzeme şeklini almış bu işlerden 42 tanesini VIAINDUSTRIAE işbirliği ile BAS’da göstereceğiz.

Sol LeWitt sadece kendisi için kitap üretmedi. 1976 yılında aktivist, yazar, sanat eleştirmeni Lucy Lippard başta olmak üzere, 8 arkadaşıyla birlikte New York’da şu anda dünyadaki basılı malzeme ve sanatçı kitapları üzerine çalışan en kapsamlı, en eski sanatçı insiyatifi/ kar gütmeyen oluşumu Printed Matter’ı kurdular.

Bu bağlamda Printed Matter’ın ortaya çıkışına ilk zamanlarından beri tanıklık etmiş, LeWitt ve Lippard ile kapı komşuluğu yapmış, dönemi için çok önemli olan Printed Matter vitrin sergilerine katılmış, 71 yılından beri New York’da yaşayan sanatçı Antoni Muntadas’ı konuşmaya davet ettik.

Muntadas sansür, arşiv, kayıt, çeviri, aktarım, uyarlama konularına sosyal ve politik durumlar üzerinden bakan bir sanatçı. İşlerinde çoklu ortam teknolojilerinin yanısıra basılı malzemenin önemli bir yeri var. Muntadas bu konuşma için önemli bulduğu sanatçı kitaplarından bir seçki hazırlayacak. Bu kitaplar ve 70’li yılların kitapla çalışan önemli sanatçı insiyatiflerinden Printed Matter ve Ulises Carrion tarafından kurulan Other Books and So üzerinden bir kamusal alan olarak basılı malzemeye; toplama, yayma, yayılma ve dahil olma sistemlerine bakmaya çalışacağız.

Konuşma Sol LeWitt sanatçı kitapları sergisinin son günü olan 13 Ocak 2010’da BAS’ın yeni mekanında gerçekleşecektir.

Bekliyoruz…

* Konuşma ingilizce, mekan küçük olacaktır.

Konuyla ilgili gerekli olabilecek bilgiler :

VIAINDUSTRIAE:

Sol LeWitt sanatçı kitapları sergisi ve ilgili kataloğu bir VIAINDUSTRIAE ve STUDYO A’87 projesidir. İtalyan küratorler Giorgio Maffei ve Emanuele De Donno tarafından organize edilen bu sergi LeWitt’in hayatı boyunca ürettiği 75 kitabı ilk kez bir araya getirmektedir. İlk olarak LeWitt’in uzun yıllar yaşadığı Spoletto’da da sergilenen kitaplar, Bolonya ve İstanbul’dan sonra , Paris, Londra ve Ljubljana’da gösterilecektir.

https://www.viaindustriae.it/

Printed Matter:

https://printedmatter.org/

Exhibition of Artist’s Books by Sol LeWitt
15.12.2009 – 12.01.2010
Opening Tuesday 15.12.2009, 6.30 pm
A TALK by Antoni Muntadas
Wednesday 13.01.2010, 6.00 pm

BAS just moved to a new space: Nuri Ziya Sokak No: 7. We have a larger space. With our new display system we can now show our growing artist’s book collection in a more efficient way.

As Bas, we are working on a contemporary and local artist’s book production and its international distribution. We also have a growing collection of existing artist’s books which we make available to the public. In addition to this, we are starting a new series of projects. The first event will be an exhibition of artist’s books by Sol Lewitt. It will be accompanied by the first of a series of talks where artists can select, talk about, describe or analyze artists’ books. The first guest speaker will be Antoni Muntadas.

The practice of making artist’s books goes back to the 19th century. It reached its peak during the 60’s, the period of conceptual art. Artists of that time believed in the idea that books could be a cheap and democratic way to disseminate works beyond political borders.

Sol LeWitt was one of the most important artists of conceptual art and minimalism. He used books as a vehicle for his ideas and as an alternative space in which to exhibit his work to a wider audience. The books frame the artist’s systematic rationalism and its extreme consequences, as well as addressing the broader issues crucial to the evolution of the artist’s book since the mid-1960s.

Sol LeWitt produced 75 books between 1967 and 2002. On December 15th, BAS will open its new location by hosting a critical selection of 42 books from this exceptional collection. Curated by Giorgio Maffei and Emanuele De Donno, this project by VIAINDUSTRIAE is a unique compilation. It was first exhibited in April 2009 at Spoleto where LeWitt lived for 30 years.

With his close friend Lucy Lippard (activist, writer and art historian) Sol LeWitt and 8 other friends founded Printed Matter in New York in 1976, which is today’s most important non-profit organization for artist’s books and publications.

In this context, we have invited Antoni Muntadas to give a talk at BAS. Muntadas is an artist who has been living in New York since 1971. He witnessed and shared with LeWitt and Lippard the New York 70’s scene and the development of Printed Matter. Working with multi media as well as printed matter, a great part of his practice explores archive, recording and manipulation of information through social and political issues.

Muntadas will make a personal selection of artists’ books. He will look into how the book and publication format, a medium that is intensely used by artists and is in constant revision, is part of the development of new ideas and formats and representative of an active production. He will talk about some books he thinks are relevant and significant products by different authors since the 70’s, and about some of the artist books initiatives in the 70’s like Printed Matter in NY and Other Books and So in Amsterdam.

The talk will take place at BAS, on January 13th 2010, the last day of LeWitt’s show.

The talk will be in English, the space where the talk will be held is small.

Supportive Links

Antoni Muntadas:

https://www.thefileroom.org

https://adaweb.walkerart.org/influx/muntadas/

VIAINDUSTRIAE:

ARTIST’S BOOKS by Sol LeWitt is a project by VIAINDUSTRIAE curated by Giorgio Maffei and Emanuele De Donno. The exhibition is an original event of great scientific significance, which aims to commemorate Sol LeWitt two years after his death, focusing on his entire artist’s book production. The exhibition displays for the first time ever and systematically all his 75 Artist’s Books, produced in his artistic life. After Spoleto, Bologna and Istanbul, the exhibition will go to Paris, London and Ljubljiana.

https://www.viaindustriae.it/

Printed Matter:

https://printedmatter.org/