Kitap tanitimi // Book [email protected]: Matt Magazine #7: Rudolf Belling

please scroll down for english

Matt Magazine BAS’da …
Matt Magazine #7: Rudolf Belling
19 Ekim Salı, 18:30 – 20:30

BAS sizi yayımcılığını sanatçı Gürsoy Doğtaş’ın yaptığı Matt Magazine*’in Rudolf Belling özel sayısının tanıtımına davet ediyor.

20. yüzyılın başlarında “Triad”ı (Üçlü Uyum) yaratan heykeltıraş Rudolf Belling zamanının en avangard sanatçılarından biriydi. “Triad” en ikonik soyut-dışavurumcu heykel olarak tanındı. Şaşırtıcı şekilde Belling aniden soyut tekniğinden geri çekilerek figüratif heykel alanında uzun yıllar süren üretimine başladı.

Bu biçimsel kararsızlık 1937’de, eşzamanlı ancak birbirine çok zıt 2 propaganda-sergi “Entartete Kunst” (Yozlaşmış Sanat) ve “Große Deutsche Kunstausstellung” (Büyük Alman Sanat Sergisi) bağlamında iyice netleşti. Belling’in “Triad” heykeli “Entartete Kunst” sergisinde kötülenirken, “Große Deutsche Kunstausstellung” sergisindeki boksör Max Schmeling heykeli Nazi kültürünün resmi temsili olarak olumlandı.

Nazi Almanyası’ndan kaçan Belling, 1937’de Türkiye’ye göç etti. İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü başkanı oldu. 1950’de Atatürk için Anıtkabir yapımı komisyonuna davet edildi. Hayatının 30 yılını Türkiye’de geçiren Belling’in sanatsal pratiği ve akademik pozisyonu heykeli siyasi propoganda ve iktidar aracı olarak kullanmayı isteyen genç ve laik Türkiye Cumhuriyeti için oldukça etkili ve çelişkili olmuştur.

* Matt Magazine sanatçı Gürsoy Doğtaş tarafından çıkarılan bir artistzine 'dir.

Bu sayıya katkıda bulunanlar: Shannon Ebner, Haris Epaminonda, Sıtkı Kösemen, Ebru Özseçen, Judith Raum, Ayla Turan, Miriam Steinhauser.

https://www.mattmagazine.com/

Matt Magazine at BAS…
Matt Magazine #7: Rudolf Belling
Tuesday October 19th, 18:30 – 20:30

BAS invites you to the Istanbul launch of Matt Magazine #7 – an artistzine by Guersoy Dogtas – dedicated to Rudolf Belling.

The sculptor Rudolf Belling, who created “Triad“ at the beginning of the 20th century, was one of the most avant-garde artists of his time. “Triad” itself is and was recognized as the most iconic abstract-expressionistic sculpture.

Surprisingly Belling suddenly withdrew from his abstract technique back to the field of figurative sculpture for many decades. This stylistic ambivalence found it’s extreme echo in 1937 during two big antipodal propaganda-shows: „Entartete Kunst“ (Degenerated Art) and „Große Deutsche Kunstausstellung“ (Great German Art Exhibition). While Belling‘s sculpture „Triad“ was defamed at the exhibition “Entartete Kunst” his sculpture of the boxer Max Schmelling was celebrated at “Großen Deutschen Kunstausstellung” as an official expression of the Nazi-Culture. Both exhibitions took place in Munich at the same time and just some hundred meters away from each other.

In 1936 Belling left for Istanbul where he remained in exile for thirty years. There he was appointed to develop the educational program for the sculpture-department at the academy of fine arts. This job could be described as extremely influential and challenging, as the young, secular Republic of Turkey had just disposed of the sultanate that had lasted for many centuries. The new governmental elite wanted to invent the genre of sculpture as an official propaganda tool representing the political power.

The upcoming issue of Matt Magazine – an artistzine by Guersoy Dogtas – is dedicated to Rudolf Belling. Contributing artists are (alphabetical order): Shannon Ebner, Haris Epaminonda, Sitki Kosemen, Ebru Ozsecen, Judith Raum, Ayla Turan, Miriam Steinhauser.

 

https://www.mattmagazine.com/