Dünya Siyasi Haritası ölçek:1/2007 // Political World Map scale:1/2007 by Yasemin Özcan Kaya

Ortaokulda, coğrafya öğretmeninin elinde rulo halinde getirilen ve sınıfa da bir heyecan getiren haritalar. Dünya Fiziki, Dünya Siyasi… 2007 yılında coğrafyadaki sıcak gündemin hissettirdiği haliyle. Gergin bir karpuz gibi… // During junior high, the rolls of maps in the hands of the geography teacher used to fill the clasroom with excitement. Political World, Physical World Maps…Here, with the feelings they evoke with the the heated affairs of 2007's geography. A strained watermelon…

BAS ve CCS BARD işbirliği ile, "I'm Not There" sergisi için kartpostal formatında 1000 adet basılmıştır. // Printed as an edition of 1000 postcards in collaboration with BAS and CCS BARD for the exhibition "I'm not There" at CCS BARD, New York, USA